MÉDIAS

Kişisel Verilerin Korunumu

“Bu sitede yer alan fotoğraf ve videolar için kişilerin (veli, öğretmen, kurum) yazılı onayları alınmıştır. MAFNU organizasyon komitesi tüm katılımcıların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği konusunu yüksek derecede önemsemektedir. Bu çerçevede, MAFNU organizasyonu ile ilişkili tüm katılımcılara ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterilir. MAFNU organizasyon komitesi  söz konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.”

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Daha Detaylı Bilgi (link: https://ankara.tfo.k12.tr/tr/tfo/kisisel)